Điều khoản sử dụng

1. Giới thiệu

Điều khoản sử dụng này ("Điều khoản") quy định các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng bùa ngải của thầy Cao Sài.

2. Người dùng

Để sử dụng bùa ngải, bạn phải là người dùng hợp pháp, có nghĩa là bạn phải đủ nhận thức để quyết định dùng các dịch vụ về bùa ngải. Bạn cần phải tìm hiểu kỹ trước khi đến gặp thầy Cao Sài tư vấn và sử dụng về bùa ngải.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung về bùa ngải, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các hình thức nội dung khác về bùa ngải trên web này đều thuộc sở hữu trí tuệ của thầy Cao Sài. Bạn không được phép sao chép, phân phối, sửa đổi, xuất bản, tạo ra các tác phẩm phái sinh, chuyển giao hoặc bán bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ mà không có sự cho phép trước của thầy Cao Sài.

4. Sử dụng Dịch vụ

Bạn chỉ được phép sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại trong gói bùa ngải bạn đã đăng ký ban đầu. Bạn không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào vi phạm pháp luật hoặc các quy định hiện hành.

5. Thông tin người dùng

Khi bạn sử dụng bùa ngải, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân của mình. Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ để tiến hành luyện bùa ngải đảm bảo chất lượng. Thầy Cao Sài sẽ sử dụng thông tin người dùng của bạn theo Chính sách bảo mật.

6. Quyền và nghĩa vụ của thầy Cao Sài

Làm ra bùa ngải tốt nhất theo mong muốn đã được bạn cung cấp.
Hỗ trợ giải đáp các câu hỏi thường gặp, tiến hành lễ thêm bất kỳ khi nào bạn mong muốn.
Đảm bảo bảo mật thông tin cho bạn khi bạn đã dùng bùa ngải của thầy Cao Sài.

7. Quyền và nghĩa vụ của bạn

Sử dụng bùa ngải cho mục đích cá nhân, phi thương mại.
Sử dụng bùa ngải theo đúng hướng dẫn đã được căn dặn trước từ trực tiếp thầy Cao Sài.
Không làm trung gian giới thiệu để làm bùa ngải cho người khác lấy chênh lệch. Vì thầy Cao Sài muốn đảm bảo làm việc trực tiếp với người dùng, để tiện cho việc hướng dẫn và giải đáp thắc mắc được chuẩn xác nhất.
Không bỏ cuộc giữa chừng hoặc tự ý làm theo ý mình mà không đúng hướng dẫn ban đầu của thầy.

8. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thầy Cao Sài không đảm bảo rằng bùa ngải sẽ luôn có tác dụng ngay lập tức, vì cần có đủ thời gian.

Thầy Cao Sài không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả, phát sinh từ việc sử dụng bùa ngải không đúng cách, hoặc bỏ cuộc giữa chừng. 

 

Thông báo

Messenger
Zalo